Arbeiderpartiets historie, og bakgrunnen.

Hentet fra Ap sin side.

1850 – 1900

Det hele startet med thranitterbevegelsen, dannelse av fagforeninger, Arbeiderpartiet og LO.

Marcus Thrane er den første i Norge som tar fatt på å organisere småkårsfolk på landsbygda og byene i arbeiderforeninger. Den første stiftes i Drammen i 1848. Thranitterbevegelsen får på kort tid oppsiktsvekkende stor oppslutning, og omfatter på det største 25-30 000 medlemmer. Handelsfrihet, rettsreformer, stemmerett og bedring av husmennenes levekår er noen av bevegelsens saker.

Allerede høsten 1851 går imidlertid denne bevegelsen i oppløsning etter at Thrane selv og andre ledere blir arrestert og dømt til lange fengselsstraffer. Men spiren er lagt for senere forsøk. Stadig flere drar nå inn til byene fra landsbygda for å arbeide i den moderne industrien som vokser fram i Norge fra 1850-tallet. I perioden fram mot århundreskiftet blir antall industriarbeidere nesten tidoblet. De første fagforeningene blir opprettet. Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, som LO het før, blir dannet i 1899, tolv år etter at Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal.

1848: Marcus Thrane er den første i Norge som tar fatt på å organisere småkårsfolk på landsbygda og byene i arbeiderforeninger. Den første stiftes i Drammen i 1848. Allerede høsten 1851 går imidlertid denne bevegelsen i oppløsning etter at Thrane selv og andre ledere blir arrestert og dømt til lange fengselsstraffer. Men spiren er lagt for senere forsøk.

1872: Typografene i Kristiania (Oslo) danner Norges første fagforening, den typografiske Forening.

1872-73: Flere streiker i Kristiania.

1878-80: Streik og opptøyer på Kristianias østkant.

1881: Torgslaget i Drammen.

1882: Typografene stifter Norges første fagforbund.

1885: Socialdemokratisk forening stiftes i Kristiania med Christian Holtermann Knudsen og Carl Jeppesen som ledende medlemmer. Bildet viser fanen som ble laget da foreningen stilte seg i spissen for et eget 17. maitog. Bildet tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

1887: Arbeiderpartiet stiftes på et møte i godtemplarlokalet 21. og 22. august 1887 ved Ormtjern utenfor Arendal. Det var i alt møtt fram 29 representanter. Av dem kom 18 fra tre «Samhold»-foreninger, to fra «Understøttelsesforeningen» i Kristiansand, en fra Det norske Arbeiderforbund, en fra «Den demokratiske arbeiderforening» i Bergen og de øvrige sju fra «Den sosialdemokratiske forening» I Kristiania og fra de fagforeninger som samarbeidet med denne foreningen. Det var arbeidsfolk i distriktet som tok initiativet, etter at byen var rammet av krise. Partiets virkelige ledere ble imidlertid meget raskt de to hovedstadsrepresentantene Christian Holtermann Knudsen og Carl Jeppesen. Partiets organisasjon ble gradvis bygd opp. I de første årene var Arbeiderpartiet også fellesorganisasjonen for fagbevegelsen i Norge. Den alminnelige stemmeretten var ikke innført og Arbeiderpartiet hadde derfor store vanskeligheter med å gjøre seg gjeldende ved valgene.

1889: Fyrstikkarbeiderstreiken hvor fyrstikkpakkerskene i Kristiania streiket. Typografstreiken.

1890: For første gang arrangeres det 1. maitog i Norge.

1891: Norsk Jern og Metallarbeiderforbund stiftes.

1892: Fabrikktilsynsloven ble vedtatt. Den blir også omtalt som den første arbeidervernlov, og ga beskyttelsesregler for industriell virksomhet.

1893: Sosialistene erobrer Kristiania Arbeidersamfund. I løpet av 1890-årene skjer det samme med arbeiderforeningene i mange av de andre byene.

1895: Arbeidsmandsforbundet stiftes.

1898: Allmenn stemmerett for alle menn over 25 år. Arbeiderpartiet får inn i alt 20 representanter ved kommunevalget

1899: Arbeidernes Faglige landsorganisasjon (senere LO) dannes 1. april 1899.

Responses

  1. i en annen kilde var det alle menn over 21 år som fikk stemmerett, ikke 25 år.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: